Dlaczego COC pokazuje wartości NEDC, mimo że WLTP zostało wprowadzone w 2017 r.?

Przejście z NEDC (Nowego Europejskiego Cyklu Jazdy) na WLTP (Światową Procedurę Testową dla Lekkich Pojazdów) było stopniowym procesem, mającym na celu dostarczenie bardziej realistycznych wartości zużycia paliwa i emisji. NEDC, używany od lat 80., był coraz częściej uważany za przestarzały, ponieważ warunki testowe nie odzwierciedlały już rzeczywistych warunków jazdy. WLTP, wprowadzony we wrześniu 2017 roku, ma na celu zapewnienie bardziej realistycznych warunków.

Istnieje kilka powodów, dla których dokumenty pojazdów po 2017 roku mogą nadal zawierać wartości NEDC:

  1. Okres przejściowy: Wprowadzenie WLTP wiązało się z okresem przejściowym, w którym pojazdy już certyfikowane według NEDC mogły być nadal sprzedawane z tymi wartościami. Ten etap umożliwił producentom sprzedaż zapasów, które zostały przetestowane według starych norm.

  2. Pojazdy z zapasów: Pojazdy wyprodukowane lub zarejestrowane przed oficjalnym przejściem na WLTP zachowują swoje oryginalne wartości NEDC w dokumentach, nawet jeśli zostały sprzedane po 2017 roku.

  3. Przeliczenie z WLTP na NEDC: Przez pewien czas wartości zmierzone według WLTP były przeliczane na równoważniki NEDC, aby zapewnić porównywalność ze starszymi pojazdami oraz spełnić wymogi podatkowe i regulacyjne. Ta praktyka spowodowała, że pojazdy wyprodukowane po 2017 roku nadal mogą zawierać wartości NEDC w swoich dokumentach.

  4. Różnice regulacyjne: W niektórych krajach wymogi regulacyjne dotyczące przejścia na WLTP zostały wprowadzone w różnych czasach, co mogło skutkować dłuższą sprzedażą pojazdów z wartościami NEDC w niektórych regionach.

Ogólnie rzecz biorąc, obecność wartości NEDC w dokumentach pojazdów po 2017 roku odzwierciedla okres przejścia i dostosowania do bardziej dokładnych i surowszych standardów WLTP.

Powrót do blogu