Waarom toont het COC NEDC-waarden ondanks dat WLTP in 2017 is geïntroduceerd?

De overgang van NEDC (Nieuwe Europese Rijcyclus) naar WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) was een geleidelijk proces dat tot doel had realistischere verbruiks- en emissiewaarden te leveren. De NEDC, die sinds de jaren '80 werd gebruikt, werd steeds meer als verouderd beschouwd omdat de testomstandigheden niet langer de werkelijke rijomstandigheden weerspiegelden. De WLTP, geïntroduceerd in september 2017, is bedoeld om meer realistische omstandigheden te bieden.

Er zijn verschillende redenen waarom voertuigdocumenten na 2017 nog steeds NEDC-waarden kunnen bevatten:

  1. Overgangsperiode: De invoering van de WLTP ging gepaard met een overgangsfase waarin voertuigen die al volgens de NEDC waren gecertificeerd, nog steeds met deze waarden verkocht mochten worden. Deze fase stelde fabrikanten in staat om voorraden te verkopen die nog volgens de oude normen waren getest.

  2. Voorraadvoertuigen: Voertuigen die voor de officiële overschakeling naar WLTP werden geproduceerd of geregistreerd, behouden hun oorspronkelijke NEDC-waarden in de documenten, zelfs als ze na 2017 werden verkocht.

  3. Omrekening van WLTP naar NEDC: Voor een overgangsperiode werden WLTP-gemeten waarden omgezet naar NEDC-equivalenten om vergelijkbaarheid met oudere voertuigen te garanderen en aan fiscale en regelgevende vereisten te voldoen. Deze praktijk resulteerde in het feit dat voertuigen die na 2017 werden geproduceerd nog steeds NEDC-waarden in hun documenten hadden.

  4. Regelgevende verschillen: In sommige landen werden de regelgevende vereisten voor de overgang naar WLTP op verschillende tijdstippen ingevoerd, wat ertoe kon leiden dat voertuigen in bepaalde regio's langer met NEDC-waarden werden verkocht.

Over het algemeen weerspiegelt de aanwezigheid van NEDC-waarden in de voertuigdocumenten na 2017 de overgangs- en aanpassingsfase aan de nauwkeurigere en strengere WLTP-normen.

Terug naar blog