In welke taal moet een COC-document zijn gesteld?

In welke nationale taal moet het COC (Certificaat van Overeenstemming) worden geschreven?

Soms worden wij gevraagd om de EG-conformiteitsverklaring (COC) voor een specifiek voertuig in een andere taal dan het Duits af te geven. Veel van onze klanten uit Italië, Frankrijk of Engeland weten niet zeker of het document dat wij in het Duits verstrekken, door de lokale autoriteiten zal worden geaccepteerd. EU-verordening 2018/858 Hoofdstuk IV Artikel 36 Paragraaf 5 regelt: “Het certificaat van overeenstemming op papier moet zijn opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de Unie.”

Dit betekent dat een Certificate of Conformity (COC) moet worden afgegeven in één van de officiële talen van de Europese Unie, waaronder alle 24 officiële talen van de EU. Dus zolang het document in het Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch of Hongaars , lokale overheden zijn verplicht dit te erkennen.

Het COC wordt momenteel ook geaccepteerd in de officiële EU-talen in landen als Groot-Brittannië of Zwitserland.

Je mag klagen over de EU en haar trage tempo, maar je moet de voordelen van deze unie onderkennen...

Terug naar blog